Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

 
 • DICTAMEN 200/2016, de 21 de juliol  [PDF, 97,08 KB ] (26.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament de Vilanova del Vallès pel Sr. A i la Sra. B pels danys i perjudicis derivats de l’enderroc parcial del seu habitatge com a conseqüència de l’anul·lació parcial de la llicència d’obres per resolució judicial

 • DICTAMEN 199/2016, de 21 de juliol  [PDF, 65 KB ] (26.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament del Masnou per la Sra. A i el Sr. B pels danys i perjudicis que l’anul·lació del Pla parcial 12 Camí del Mig va causar en unes finques de les quals són titulars

 • DICTAMEN 198/2016, de 21 de juliol  [PDF, 128,49 KB ] (26.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona, amb motiu d’una patologia de mieloma múltiple

 • DICTAMEN 197/2016, de 21 de juliol  [PDF, 74,06 KB ] (26.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital de Viladecans, i que atribueix a un retard de diagnòstic d’una perforació gàstrica

 • DICTAMEN 196/2016, de 21 de juliol  [PDF, 79,13 KB ] (26.07.2016)

  Reclamació d’indemnització a instància del Sr. A davant el Departament de Territori i Sostenibilitat pels danys i perjudicis derivats dels paràmetres urbanístics que estableix el POUM de Senterada, en relació amb una finca ubicada en aquest municipi

 • DICTAMEN 195/2016, de 21 de juliol  [PDF, 81,76 KB ] (26.07.2016)

  Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar

 • DICTAMEN 194/2016, de 21 de juliol  [PDF, 74,41 KB ] (26.07.2016)

  Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport marítim i pesca d’altura

 • DICTAMEN 193/2016, de 21 de juliol  [PDF, 82,75 KB ] (26.07.2016)

  Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i del medi natural

 • DICTAMEN 192/2016, de 14 de juliol  [PDF, 372,49 KB ] (25.07.2016)

  Revisió d’ofici a instància de l’Ajuntament de Torredembarra per a declarar la nul·litat de l’Acord de la Junta de Govern Local i l’Acord del Ple de la corporació, en relació amb el contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram formalitzat amb la mercantil SOREA

 • DICTAMEN 191/2016, de 14 de juliol  [PDF, 207,58 KB ] (25.07.2016)

  Recurs extraordinari de revisió interposat per la Sra. A contra una resolució del tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual es va desestimar el recurs d’alçada presentat contra la resolució d’un expedient sancionador iniciat per una activitat de meublé


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
 

Darreres sessions