Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

Podeu consultar aquí els dictàmens aprovats en les darreres sessions.
 
 • DICTAMEN 227/2017, de 25 de juliol  [PDF, 443,16 KB ] (01.08.2017)

  Projecte d’ordre per la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Brandi del Penedès, i es reconeix el seu Consell Regulador

 • DICTAMEN 226/2017, de 25 de juliol  [PDF, 422,5 KB ] (01.08.2017)

  Projecte d’ordre per la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Ratafia Catalana, i es reconeix el seu Consell Regulador

 • DICTAMEN 225/2017, de 25 de juliol  [PDF, 326,75 KB ] (01.08.2017)

  Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades

 • DICTAMEN 224/2017, de 25 de juliol  [PDF, 316,31 KB ] (01.08.2017)

  Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sitges per a declarar la nul·litat de ple dret de l’Acord del Ple de 25 de juny de 2012, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball del personal al servei de la corporació

 • DICTAMEN 223/2017, de 25 de juliol  [PDF, 270 KB ] (01.08.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, amb motiu d’una intervenció quirúrgica, i que atribueix a una mala praxi


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
 

Darreres sessions