Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

Podeu consultar aquí els dictàmens aprovats en les darreres sessions.
 
 • DICTAMEN 64/2018, de 12 d’abril  [PDF, 1 Bytes ] (23.04.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Calonge per l’entitat LGM, SA, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la pèrdua d’edificabilitat d’una finca de la seva propietat situada a la partida Font Romà de Treumal

 • DICTAMEN 63/2018, de 12 d’abril  [PDF, 1 Bytes ] (23.04.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Calonge per l’entitat LGM, SA, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l’enderroc de vuit habitatges construïts a Font Romà de Treumal a l’empara d’una llicència d’obres atorgada pel consistori esmentat i anul·lada per resolucions judicials

 • DICTAMEN 62/2018, de 12 d’abril  [PDF, 1 Bytes ] (23.04.2018)

  DICTAMEN 62/2018, de 12 d’abril. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de la mort de l’espòs, el Sr. B, amb motiu de l’assistència sanitària que li fou prestada a l’Hospital Vall d’Hebron, i que atribueix a un retard de diagnòstic

 • DICTAMEN 61/2018, de 12 d’abril  [PDF, 1 Bytes ] (23.04.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Ensenyament per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de la Resolució del director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de 30 d’agost de 2012, mitjançant la qual se la va declarar en situació de jubilació forçosa per raó d’edat, en aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei 5/2012, de 20 de març, i l’Acord de Govern de 24 d’abril de 2012

 • DICTAMEN 60/2018, de 12 d’abril  [PDF, 1 Bytes ] (23.04.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel Sr. A, pels danys i perjudicis patits com a conseqüència de l’Acord de modificació del Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) núm. X per la finca B, del municipi de la Pobla de Lillet, arran de l’aparició de flora protegida


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

 
 • Sol·licitud de dictamen per la plataforma EACAT (26.02.2018)

  La petició de dictamen s’ha de fer per mitjans electrònics a través de la plataforma EACAT, extranet de les administracions públiques catalanes, mitjançant el tràmit específic que conté per la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora


Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens

 

Darreres sessions