Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

Podeu consultar aquí els dictàmens aprovats en les darreres sessions.
 
 • DICTAMEN 5/2018, d’11 de gener  [PDF, 366,12 KB ] (22.01.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Rubí pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública

 • DICTAMEN 4/2018, d’11 de gener  [PDF, 347,13 KB ] (22.01.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel Sr. A pel lucre cessant pel període de suspensió del contracte de conductor assalariat

 • DICTAMEN 3/2018, d’11 de gener  [PDF, 380,62 KB ] (22.01.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona per la Sra. A i les filles, les Sres. B i C, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència del lliurament en adopció d’aquesta última, després del naixement a la Casa Provincial de la Maternitat de Barcelona, i que atribueixen a una actuació irregular no consentida per la mare

 • DICTAMEN 2/2018, d’11 de gener  [PDF, 441,45 KB ] (22.01.2018)

  Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sabadell per a declarar la nul·litat de les actuacions de terminació convencional de l’autorització demanial de l’ús parcial i a precari de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil

 • DICTAMEN 1/2018, d’11 de gener  [PDF, 289,78 KB ] (22.01.2018)

  Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió de vendes i espais comercials


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
 

Darreres sessions