Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

 
 • DICTAMEN 187/2016, de 7 de juliol  [PDF, 298,13 KB ] (15.07.2016)

  Revisió d’ofici a instància de l’Ajuntament de Masllorenç per a declarar la nul·litat de dos acords del Ple de la corporació en relació amb les expropiacions derivades del Projecte de condicionament de les carreteres TP-2045 i TV-2042

 • DICTAMEN 186/2016, de 7 de juliol  [PDF, 183,35 KB ] (15.07.2016)

  Revisió d’ofici de diversos acords adoptats per la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau en virtut dels quals es van reconèixer complements retributius a una treballadora d’aquest Institut

 • DICTAMEN 185/2016, de 7 de juliol  [PDF, 213,2 KB ] (15.07.2016)

  Resolució del contracte dels treballs de migració de la versió actual del gestor d’expedients SIGEM a la versió 3, adjudicat per l’Ajuntament de Tarragona a l’empresa Altran Innovación, SLU

 • DICTAMEN 184/2016, de 7 de juliol  [PDF, 270,37 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada pel Sr. A davant l’Ajuntament de Barcelona pels danys i perjudicis derivats d’un accident de motocicleta al carrer de Carreras i Candi a conseqüència de l’existència de grava en una zona en obres, i que atribueix a una senyalització deficient de la via

 • DICTAMEN 183/2016, de 7 de juliol  [PDF, 187,7 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització a instància de la Sra. A, davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat, pels danys i perjudicis ocasionats en un immoble de la seva propietat, i que atribueix a les arrels d’un arbre situat a la vorera pública

 • DICTAMEN 182/2016, de 7 de juliol  [PDF, 254,15 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de la mort de la parella de fet, el Sr. B, per l’assistència sanitària prestada als centres d’atenció primària Sant Pere de Reus (CAP Horts de Miró) i Mont-roig del Camp (CAP Miami Platja), i a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i que atribueix a un retard de diagnòstic i tractament d’un adenocarcinoma a la vesícula biliar

 • DICTAMEN 181/2016, de 7 de juliol  [PDF, 280,41 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament de Barcelona per la Sra. A i els Srs. B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort del Sr. D, espòs i pare, respectivament, arran d’una caiguda a les escales exteriors del Palau de la Virreina, i que atribueixen a la falta d’antilliscants i d’altres mesures de seguretat

 • DICTAMEN 180/2016, de 7 de juliol  [PDF, 251,34 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada davant del Departament de Justícia pel Sr. A i les Sres. B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort del Sr. D per una intoxicació per substàncies estupefaents, mentre romania ingressat a l’Hospital Santa Maria, de Lleida, procedent del Centre Penitenciari Ponent

 • DICTAMEN 179/2016, de 7 de juliol  [PDF, 249,39 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització instada pel Sr. A, mestre d’un institut, pels danys i perjudicis derivats de l’agressió que va patir per part de la mare d’un alumne d’aquest centre educatiu en ocasió de les mesures que es van adoptar per a corregir el comportament de l’alumne

 • DICTAMEN 178/2016, de 7 de juliol  [PDF, 186,95 KB ] (15.07.2016)

  Reclamació d’indemnització a instància de la Sra. A, davant l’Ajuntament de Barcelona, pels danys i perjudicis patits per una caiguda a la via pública, i que atribueix al mal estat del ferm


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
 

Darreres sessions