Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

Podeu consultar aquí els dictàmens aprovats en les darreres sessions.
 
 • DICTAMEN 81/2018, de 3 de maig  [PDF, 1 Bytes ] (14.05.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis derivats d’un accident amb motocicleta a la via pública en topar amb un separador del carril bici, i que imputa a una col·locació deficient d’aquest separador

 • DICTAMEN 80/2018, de 3 de maig  [PDF, 1 Bytes ] (14.05.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Ensenyament pel Sr. A amb motiu de la Resolució de 25 de juliol de 2013, de la directora dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament, mitjançant la qual se’l va declarar en situació de jubilació forçosa per raó d’edat, en aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei 5/2012, de 20 de març, i l’Acord de Govern de 24 d’abril de 2012

 • DICTAMEN 79/2018, de 3 de maig  [PDF, 1 Bytes ] (14.05.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i perjudicis derivats de la mort del Sr. C, espòs i pare, respectivament, amb motiu de l’assistència mèdica dispensada a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona, i que atribueixen a un error de diagnòstic

 • DICTAMEN 78/2018, de 3 de maig  [PDF, 1 Bytes ] (14.05.2018)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament del Vendrell per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix al mal estat de conservació de la vorera

 • DICTAMEN 77/2018, de 3 de maig  [PDF, 1 Bytes ] (14.05.2018)

  Resolució d’un contracte de serveis adjudicat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a la mercantil Eucagest, SL, sobre la concessió dels serveis esportius del complex esportiu municipal l’Hospitalet Nord


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

 
 • Sol·licitud de dictamen per la plataforma EACAT (26.02.2018)

  La petició de dictamen s’ha de fer per mitjans electrònics a través de la plataforma EACAT, extranet de les administracions públiques catalanes, mitjançant el tràmit específic que conté per la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora


Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens

 

Darreres sessions