Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

Podeu consultar aquí els dictàmens aprovats en les darreres sessions.
 
 • DICTAMEN 143/2017, de 18 de maig  [PDF, 359,67 KB ] (25.05.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Clínic i a l’Hospital de l’Esperança, de Barcelona, amb motiu d’una rabdomiòlisi greu, i que atribueix a una mala praxi mèdica en tot el procés medicoquirúrgic relatiu a un trasplantament hepàtic

 • DICTAMEN 141/2017, de 18 de maig  [PDF, 280,07 KB ] (25.05.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per les Sres. A i B pels danys i perjudicis derivats de la mort d’una germana, la Sra. C, amb motiu de l’assistència sanitària prestada a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) - Hospital Duran i Reynals, i que atribueixen a una falta de proves diagnòstiques

 • DICTAMEN 140/2017, de 18 de maig  [PDF, 267,25 KB ] (25.05.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A davant de l’Ajuntament de Banyoles pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública, i que atribueix al mal estat del paviment d’una vorera

 • DICTAMEN 139/2017, de 18 de maig  [PDF, 403,22 KB ] (25.05.2017)

  Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a declarar la nul·litat de l’Acord del Ple de 28 de juliol de 2009, i del conveni subscrit el 7 de juliol de 2010, en relació amb un contracte amb la mercantil SOREA

 • DICTAMEN 138/2017, de 18 de maig  [PDF, 277,22 KB ] (25.05.2017)

  Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Pals per a declarar la nul·litat de ple dret del Decret 519/2016, de 17 d’agost, relatiu a la pròrroga de l’excedència voluntària per interès particular de la Sra. A i al seu dret al reingrés al servei actiu després del gaudiment del període de pròrroga


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
 

Darreres sessions