Accés al contingut Accés al menú de la secció

Últims dictàmens

Podeu consultar aquí els dictàmens aprovats en les darreres sessions.
 
 • DICTAMEN 304/2017, de 2 de novembre  [PDF, 355,75 KB ] (13.11.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, en representació de l’esposa, la Sra. B, pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, amb motiu d’una necrosi de falange, i que atribueix a una actuació negligent dels zeladors

 • DICTAMEN 303/2017, de 2 de novembre  [PDF, 339,41 KB ] (13.11.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A per la mort de la mare, la Sra. B, derivada de l’assistència sanitària prestada pels serveis mèdics de l’EAP Tortosa i de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa, amb motiu d’una patologia cardíaca, i que atribueix a un retard de tractament

 • DICTAMEN 302/2017, de 2 de novembre  [PDF, 375,51 KB ] (13.11.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital Vall d’Aran, de Lleida, amb motiu d’un part, i que atribueix a la pràctica d’una cesària i d’una histerectomia injustificades

 • DICTAMEN 301/2017, de 2 de novembre  [PDF, 266,69 KB ] (13.11.2017)

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A, en nom propi i de tres fills majors d’edat, pels danys i perjudicis derivats de la mort de l’espòs i pare, respectivament, el Sr. B, amb motiu de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Mútua de Terrassa i que atribueix al retard d’una intervenció d’extracció d’uns tumors

 • DICTAMEN 300/2017, de 2 de novembre  [PDF, 297,98 KB ] (13.11.2017)

  Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Begur per a declarar la nul·litat parcial d’un decret d’alcaldia, de 2 de juny de 2015, d’atorgament d’una llicència d’obres al Sr. A per a la legalització d’una plataforma d’aparcament i les reformes interiors d’un habitatge


Notícies

 

Com sol·licitar un dictamen?

Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
 

Darreres sessions