Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació

Àmbits d'actuació

En aquesta secció s'informa de l'activitat consultiva duta a terme per la Comissió Jurídica Assessora.

 
Dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora en el Portal Jurídic de Catalunya des de l'any 2000
Guia breu per a la sol·licitud de dictàmens a la Comissió Jurídica Assessora i la seva funció consultiva.
Publicacions dutes a terme per la Comissió Jurídica Assessora a banda de les obres incloses en la secció de Memòries d'activitats i doctrina i en la secció de Volums anuals de dictàmens d'aquest mateix web.
Dades estadístiques d'interès sobre les administracions catalanes extretes de la funció consultiva duta a terme per la Comissió Jurídica Assessora.
Aquesta secció recull una selecció de bibliografia que ofereix una referència a les publicacions que han analitzat els aspectes més destacats relatius a la funció consultiva. Cal dir que, en el cas dels apartats relatius a la potestat normativa, la contractació pública, l’urbanisme, i les delimitacions i modificacions territorials, no es tracta d’una bibliografia exhaustiva en relació amb aquests temes, sinó d’aspectes específicament vinculats a la funció consultiva. Cal advertir, també, que les referències bibliogràfiques s’han ubicat en el bloc temàtic que s’ha considerat més rellevant en cada cas, la qual cosa no significa que no puguin contenir o plantejar qüestions relatives a altres blocs temàtics.
Selecció de jurisprudència espanyola d'especial rellevància sobre la funció consultiva i sobre les matèries que són objecte de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. També s'incorporen algunes sentències dictades sobre assumptes prèviament dictaminats per la Comissió.