Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Activitat  > Publicacions
 

Publicacions

Publicacions

Publicacions dutes a terme per la  Comissió Jurídica Assessora a banda de les obres incloses en la secció de Memòries d'activitats i doctrina i en la secció de Volums anuals de dictàmens d'aquest mateix web.

 • El recurs extraordinari de revisió en la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora  [PDF, 717,5 KB ]

  Publicació electrònica impulsada per l’Àrea d’Estudis i Recerca de la Comissió Jurídica Assessora, amb coordinació del seu responsable, el Dr. Joan C. Seuba, i coautoria dels Srs. Carles Obiols i Rubèn Ramírez, becaris de la Comissió. Es presenta d'una manera ordenada, sistemàtica i accessible la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora sobre el recurs extraordinari de revisió a partir de l’anàlisi dels dictàmens emesos entre els anys 1992 i 2016, ambdós inclosos. El text electrònic del llibre és interactiu i conté hipervincles als dictàmens i a la normativa de referència, publicats al Portal Jurídic de Catalunya. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, desembre de 2016.

 • La revisió d'ofici en la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora. La causa de nul·litat de ple dret de l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992  [PDF, 1,11 MB ]

  Publicació electrònica a càrrec d’Oriol Mir i Francesc J. Rodríguez Pontón, anterior i actual responsables d’Estudis i Recerca de la Comissió Jurídica Assessora, que presenta d’una manera ordenada i sistemàtica la doctrina més recent de la Comissió Jurídica Assessora sobre una de les causes de revisió d’ofici dels actes administratius que ha adquirit una especial rellevància en els darrers anys: la causa de la lletra f) de l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, en virtut de la qual són nuls de ple dret els “actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic per part dels quals s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per a la seva adquisició”. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, juny de 2015.

 • El procediment d’elaboració de reglaments en la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora  [PDF, 1,11 MB ]

  Publicació, a càrrec d’Oriol Mir i Puigpelat, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, que presenta un panorama sistemàtic de la doctrina de la Comissió en relació amb el procediment d’elaboració dels reglaments. El llibre presenta aquesta doctrina d’una manera sistemàtica, endreçada i accessible, amb una selecció dels dictàmens més significatius sobre aquest tema, amb una identificació ràpida del seu contingut i amb una reproducció dels passatges més il·lustratius, que permet una visió d’allò més rellevant i problemàtic entorn del procediment d’elaboració de les disposicions generals. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, novembre de 2013.

 • La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 75 anys d’història  [PDF, 4,75 MB ]

  Amb motiu de la celebració del 75è aniversari de la institució, la Comissió Jurídica Assessora es va plantejar el repte d’elaborar una obra que recollís la seva activitat des de la seva creació l’any 1932 fins a l’actualitat. Aquest repte s’ha materialitzat en el llibre La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 75 anys d’història, que ofereix una visió global de l’evolució de la institució i exposa els aspectes més destacats de l’activitat consultiva i institucional desenvolupada per la Comissió des dels seus inicis fins als nostres dies. Aquesta funció divulgadora es veu completada per la presència d’un ampli arxiu fotogràfic i per la presentació de fonts poc conegudes fins ara –com la documentació de la Comissió de la Segona República, localitzada al Palau de Justícia de Barcelona–. L’obra, que neix amb la voluntat d’arribar a un públic ampli, és fruit de l’activitat investigadora dels seus autors, Enric Argullol i Murgadas, Tomàs Font i Llovet, Manuel Gerpe i Landín, Oriol Mir i Puigpelat, i Clara Velasco i Rico, i de la tasca col·laboradora de diverses institucions. Comissió Jurídica Assessora i Viena Edicions, Barcelona, juliol de 2011.

 • La Comissió Jurídica Assessora en la formació del dret català  [PDF, 6,49 MB ]

  En ocasió dels actes commemoratius del 50è aniversari de la Compilació de dret civil de Catalunya, va tenir lloc el dia 19 d’octubre de 2010 l’acte “La Comissió Jurídica Assessora en la formació del dret català”, on els Srs. Ferran Badosa i Coll i Manuel Gerpe i Landín van analitzar la tasca d’elaboració normativa desplegada per la Comissió durant l’època republicana. Aquesta publicació recull aquestes intervencions. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, gener de 2011.

 • Avantprojectes de la Comissió Jurídica Assessora 1933  [PDF, 4,15 MB ]

  Com a colofó als actes commemoratius del 75è aniversari de la creació de la Comissió Jurídica Assessora i del 30è aniversari del seu restabliment, s’ha publicat una edició facsímil dels avantprojectes de llei que la Comissió va lliurar al Consell Executiu de la Generalitat durant els anys 1933 i 1934. Es tracta d’una documentació amb un gran valor, tant jurídic com històric, a la qual, fins ara, resultava gairebé impossible accedir. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, desembre de 2008 (2a edició).

 • Avantprojectes de la Comissió Jurídica Assessora 1934  [PDF, 38,53 MB ]

  Com a colofó als actes commemoratius del 75è aniversari de la creació de la Comissió Jurídica Assessora i del 30è aniversari del seu restabliment, s’ha publicat una edició facsímil dels avantprojectes de llei que la Comissió va lliurar al Consell Executiu de la Generalitat durant els anys 1933 i 1934.Es tracta d’una documentació amb un gran valor, tant jurídic com històric, a la qual, fins ara, resultava gairebé impossible accedir. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, desembre de 2008 (2a edició).

 • Publicació sobre l’acte commemoratiu del 75è aniversari de la creació de la Comissió Jurídica Assessora i del 30è aniversari del seu restabliment  [PDF, 850,26 KB ]

  La Comissió ha editat amb ocasió del 75è aniversari de la seva creació i el 30è aniversari del seu restabliment una segona publicació de l’acte commemoratiu que tingué lloc al Palau de la Generalitat el dia 13 de maig de 2008. Aquest document inclou els discursos realitzats a l’acte institucional celebrat el passat 13 de maig, en el Palau de la Generalitat, per la Sra. Laia Bonet i Rull, secretària del Govern de la Generalitat; el Sr. Tomàs Font i Llovet, president de la Comissió, i el Sr. José Montilla i Aguilera, el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, maig de 2008.

 • Normes reguladores de la Comissió Jurídica Assessora  [PDF, 1,35 MB ]

  El volum conté la normativa reguladora de la Comissió vigent el 2007, una resolució en què es recullen les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva de dictamen a la Comissió, així com una guia per saber com cal sol·licitar el dictamen d’aquest òrgan consultiu. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, setembre de 2007.

 • Actes de les III Jornades d’Òrgans Assessors i Consultius  [PDF, 476,87 KB ]

  Publicació de les actes de les Jornades organitzades pel Consell Consultiu i la Comissió Jurídica Assessora, que tingueren lloc els dies 9 i 10 de novembre de 2000 al Palau de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya i Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, 2001.

 • XV aniversari del restabliment de la Comissió Jurídica Assessora  [PDF, 4,76 MB ]

  Publicació de les ponències realitzades en el marc dels actes commemoratius del XV aniversari del restabliment de la Comissió Jurídica Assessora. Aquestes ponències foren incloses a la Memòria d’activitats de l’any 1993. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, 1994.

 • Comissió Jurídica Assessora. Normes reguladores  [PDF, 3,14 MB ]

  L’any 1992, la Comissió publicà en aquest volum la seva normativa reguladora aleshores vigent, juntament amb unes notes explicatives que donaven resposta a les preguntes més freqüents que li adreçaven les diverses administracions. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, 1992.

Data d'actualització: 16.12.2016