• Imprimeix

Últims dictàmens

 • DICTAMEN 196/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [292,34 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys derivats de l’assistència sanitària dispensada al Centre d’Atenció Primària de Callús amb motiu d’una mossegada de gos, i que atribueix a una atenció mèdica negligent

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 195/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [277,55 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Palafrugell per l’entitat Ampurdanesa de Desarrollos Turísticos, SL, pels perjudicis soferts com a conseqüència d’un canvi de valoració urbanística d’una finca de la seva propietat

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 194/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [317,42 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Canet de Mar per la mercantil Hotel Carlos, SA, pels danys soferts com a conseqüència de la Sentència 552/2015, de 21 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara la nul·litat de l’Acord d’aquest consistori de 30 d’octubre de 1985, de cessió de terrenys

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 193/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [291,77 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Territori i Sostenibilitat per les entitats mercantils Industrial Vidriera Catalana, SA, i Promocions La Fumada, SL, pels presumptes danys i perjudicis derivats de l’anul·lació d’una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Collbató, per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de maig de 2013, confirmada posteriorment pel Tribunal Suprem

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 192/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [288,84 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada d’ofici per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació amb la manca de pagament a l’empresa Gestión Integral de Instalaciones, SL, d’unes factures relatives al compliment de prestacions contractuals

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 191/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [312,62 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona pel Sr. A pels danys soferts com a conseqüència d’un accident al Parc Diagonal Mar, i que atribueix a una manca de protecció, senyalització i il·luminació de l’indret

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 190/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [269,04 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A davant el Servei Català de la Salut pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet amb motiu d’un dolor i una impotència funcional a la cama dreta, i que atribueix a una manca de proves diagnòstiques

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 189/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [341,03 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pels Srs. A i B, en nom propi i en representació de dos fills majors d’edat d’un dels membres de la parella i d’un fill comú menor d’edat, pels danys i perjudicis derivats de diverses resolucions de desemparament

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 188/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [276,07 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Llorenç del Penedès pel Sr. A pels danys derivats de la mort del pare, el Sr. B, com a conseqüència d’una caiguda a les instal·lacions de la piscina pública i que atribueix al mal estat del paviment

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 187/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [307,23 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel Sr. A, en representació d’un fill menor, pels danys derivats d’un accident que va patir amb una font en un parc públic

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 186/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [370,58 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Interior per la Sra. A per les lesions sofertes presumptament durant una detenció practicada per agents del Cos de Mossos d’Esquadra

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 185/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [306,51 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel Sr. A i la Sra. B en nom propi i en representació de dos fills menors d’edat, pels danys presumptament causats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència arran de les resolucions de desemparament preventiu i l’acolliment posterior d’aquests menors

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 184/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [345,11 KB ]

  Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Polinyà per la companyia d’assegurances Lagun Aro, SA, pels danys soferts en el seu local com a conseqüència de l’incendi d’uns contenidors

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 183/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [310,7 KB ]

  Resolució del contracte d’obres adjudicat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a la mercantil Massachs, Obres i Paisatge, SLU, per a l’execució del Projecte de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del PNSC (t. m. de Montcada i Reixac) 2016

  • 17/09/2018
 • DICTAMEN 182/2018, de 6 de setembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [359,78 KB ]

  Revisió d’ofici instruïda pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental per a declarar la nul·litat de ple dret de l’Acord de la Comissió Executiva del Consorci de 3 de novembre de 2017, pel qual, entre d’altres, s’acorda adjudicar el contracte administratiu corresponent a la gestió del servei de retirada, transport i tractament de rebuig inert de la planta de compostatge i de digestió anaeròbica del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental a Grupo Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL

  • 17/09/2018