Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Eines i recursos  > Estadística de la funció consultiva
 

Estadística de la funció consultiva

Imatge Observatòri
Taules i gràfiques sobre l'activitat de les diverses administracions catalanes

A continuació s’ofereixen algunes dades estadístiques d’interès sobre les administracions catalanes extretes de la funció consultiva duta a terme per la Comissió Jurídica Assessora. El caràcter preceptiu del dictamen de la Comissió fa que aquestes dades reflecteixin de forma bastant fidel el volum d’activitat de les diverses administracions en les matèries en què aquella exerceix la seva funció consultiva. Tanmateix, cal tenir en compte que, des de l’entrada en vigor, l’any 2005, de la vigent llei reguladora de la Comissió, les diferents administracions només poden trametre-li els expedients de responsabilitat patrimonial quan la quantia reclamada sigui igual o superior als 50.000 euros.


 • Nota informativa  [PDF, 159,71 KB ]

  Nota informativa relativa als dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora entre els anys 2010 i 2015.

 
 • Dictàmens aprovats  [PDF, 177,18 KB ]

  Les dades adjuntes recullen l’evolució dels dictàmens aprovats per la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 2010.

 
 • Dictàmens per matèries  [PDF, 119,63 KB ]

  Les dades adjuntes recullen el nombre de dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora classificats per matèries des de l’any 2010.

 
 • Dictàmens de l’Administració de la Generalitat  [PDF, 1,95 MB ]

  Es mostren els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora a petició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i classificats pel departament peticionari, des de l’any 2010.

 
 • Dictàmens de l’Administració local

  Es representen els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora a petició de l’Administració local i la proporció amb els dictàmens aprovats a petició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2010.

 
 
 • Disposicions generals  [PDF, 207,63 KB ]

  Les dades adjuntes recullen l’evolució dels dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora sobre projectes i avantprojectes de disposicions generals des de l’any 2010.

 
 • Responsabilitat patrimonial  [PDF, 227,03 KB ]

  Es recullen les dades relatives als dictàmens aprovats per la Comissió Jurídica Assessora en matèria de responsabilitat patrimonial, amb indicació de l’import reclamat, de l’import proposat per l’Administració i de l’import estimat per la Comissió.

 
 • Revisió d'ofici  [PDF, 178,73 KB ]

  S’indiquen les causes de revisió estimades pels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 2010.

 
 • Contractes del sector públic  [PDF, 212,48 KB ]

  Es mostren les dades relatives als dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora en matèria de resolucions, modificacions, interpretacions i plecs de clàusules administratives generals des de l’any 2010, amb indicació del tipus d’intervenció de la Comissió Jurídica Assessora i del tipus de contracte.

 
Data d'actualització: 30.06.2015