Creada el 1932 i restablerta el 1978, al llarg de la seva història la Comissió Jurídica Assessora s’ha consolidat com l’òrgan encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

Gràcies a l’autonomia de què gaudeix, a la independència amb què actua i a la qualitat dels juristes que la integren, la Comissió contribueix, mitjançant l’exercici de la funció consultiva, a garantir millor la legalitat i la protecció dels drets dels ciutadans, i, amb això, a fer disminuir els conflictes jurídics i a incrementar l’eficàcia de l’actuació administrativa.

Aquest web té per objectiu acostar la Comissió Jurídica Assessora a tota la ciutadania i, en particular, als diversos sectors que hi estiguin interessats –administracions públiques, judicatura, advocacia, funció pública, investigadores i investigadors, estudiants–, en facilitar el coneixement de la institució i l’accés als dictàmens que emet i als estudis que elabora, així com a d’altres eines i recursos relacionats amb la funció consultiva.