• Imprimeix

Sr. Carles Mundó i Blanch

Sr. Carles Mundó i Blanch

Nascut a Vic l’any 1976.

És llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Dret Urbanístic (IDEC-UPF). És advocat en exercici i actualment és el soci responsable de l’àrea de Dret civil de la firma Bufet Vallbé de Barcelona.

Com a advocat ha participat en nombrosos procediments sobre responsabilitat civil i responsabilitat patrimonial de l’Administració i té una àmplia experiència en matèria de dret de fundacions, àmbit en el qual exerceix de secretari en diverses fundacions vinculades a la salut, l’educació i la dependència. També ha actuat en procediments arbitrals com a àrbitre designat pel Tribunal Arbitral de Barcelona.

Ha estat conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya durant la XI legislatura (2016-2017) i va presidir la Comissió de Codificació del Dret Civil de Catalunya i l’Observatori del Dret Privat de Catalunya. Durant aquest període es va aprovar la Llei del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, sobre obligacions i contractes, i es va aprovar la Llei que regula les voluntats digitals. Entre altres fites, ha posat en funcionament el Registre de parelles estables de Catalunya i el Registre únic de grups d’interès de Catalunya. També ha tancat la presó Model de Barcelona, després de 113 anys de funcionament, i ha impulsat la digitalització de l’Administració de justícia.

Coneix en profunditat el funcionament de l’Administració de la Generalitat i l’Administració local per la seva experiència com a cap del Gabinet del Departament d'Educació i del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Va ser secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (2008-2010), mandat en el qual va liderar el trànsit de la televisió analògica a la digital (TDT). També ha estat president de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

En l'àmbit universitari, ha estat membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB) i del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), del qual n’ha presidit la Comissió Acadèmica.

 

Membre de la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 2018

Data d'actualització:  25.09.2018