A través d’aquest apartat es pot accedir al perfil del contractant, on es troben les dades i informacions referents a l’activitat contractual de la Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que disposa l’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 

Adreça Plaça Nova, 2 - 3

Horari d'atenció al públic De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 17.30 hores. Horari d'estiu: De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores (de l'1 de juny al 30 de setembre).

Tel. 932388283

Fax 932186655

Correu electrònic sfuster@gencat.cat

Adreça web cja.gencat.cat

Adreces de presentació d'ofertes i persones de contacte Adreces de presentació d'ofertes i persones de contacte

Licitacions (2)

  • Properes licitacions (0)
  • Anuncis previs (0)
  • Anuncis de licitació (2)
  • Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments (0)