Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La institució  > Transparència
 

Transparència

En aquest apartat de la pàgina web trobareu informació detallada sobre el pressupost i mesures de reducció de la despesa, sobre els membres i el personal de la Comissió, així com el Codi de conducta dels alts càrrecs.
 
Informació relativa als pressupostos de la Comissió Jurídica Assessora dels darrers exercicis, així com de les principals mesures de reducció de la despesa adoptades
Descripció relacionada amb l'àmbit pressupostari i de funció pública referent als membres, alts càrrecs (president de la Comissió Jurídica Assessora) i a la resta de personal de la Comissió, amb el detall dels drets d’assistència i retribució dels dictàmens, como també les taules retributives corresponents als llocs de treball i l'organigrama d'estructuració de la Comissió
En compliment de l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública, la Comissió Jurídica Assessora publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments dels alts càrrecs d’aquest òrgan, així com les declaracions d’activitats, béns patrimonials i interessos.
A través d’aquest apartat es pot accedir a la informació sobre els contractes menors de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el que preveu l’article 13.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la transparència en l’àmbit dels contractes públics.
Informació relativa als convenis i acords de col·laboració signats per la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la transparència en l’àmbit dels convenis de col·laboració.
En aquest apartat podeu consultar les compatibilitats amb altres activitats autoritzades als empleats públics de la Comissió Jurídica Assessora